Aktuality

Výluka vlak

Posielam vám informácie ohľadom výluky železničnej trate Trnava – Jablonica, ktorá sa začne realizovať od 27.10.2022.

Tohto času prebieha nepretržitá výluka s NAD (náhradná autobusová doprava) na traťovom úseku Trnava – Smolenice. Od 27.10. 2022 (vrátane) do 20.11.2022 bude výluka trate predlžená až po ŽST Jablonicu. Uvedené si vyžiada predĺženie NAD, ktorá bude vedená v úseku Trnava – Smolenice – Jablonica.

  Informácia výluka_NAD_TT_Jablonica_27.10.2022 KCP 116 - NAD Jablonica - Trnava

Zoznam aktualít: