OZNAM

 08.01.2024

Vážení občania,

upozorňujeme občanov, ktorí v priebehu roka 2023 nadobudli dom alebo pozemky kúpou, dedičstvom, darom alebo predali, darovali dom alebo pozemky, že do 31.januára 2024 sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024.

Zároveň oznamujeme 70-ročným občanom s trvalým pobytom v obci, že majú nárok na zľavu z dane z nehnuteľnosti, ak si do 31.01.2024 podajú písomnú žiadosť na obecný úrad Cerová.

Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade a stránke obce.


Zoznam aktualít: