Sokolské chaty

 14.09.2022

Chatová osada Sokolské chaty (nazývaná aj Trnávky), ktorá  patrí k najstarším chatovým oblastiam na Slovensku, sa nachádza na východnom úpätí svahov Malých Karpát v údolí prameňa riečky Trnávky asi 5,5 km juhovýchodne od  obce.

Je  obľúbenou rekreačnou oblasťou už takmer 100 rokov, veď prvú osadu tu založili už koncom  20 rokov minulého storočia  členovia telovýchovnej organizácie Sokol (odtiaľ názov). Počas 2. svetovej vojny väčšinu chát poničili nemeckí vojaci.  Prvý povojnový  rozmach oblasti nastal v rokoch 1948 – 50, keď boli obnovené staré chaty a vzniklo okolo 20 nových. V 60 rokoch pribudli ďalší osadníci – postavili chaty najmä v lokalite smerom na Bojkovú. Pribudli i tzv. učiteľské chaty bližšie k ceste Trstín – Buková.

Dnes je v tejto oblasti už viac ako 150 chatiek. Oblasť má svoj chatársky výbor, ktorý sa stará o chod osady. Chatári žijú bohatým kultúrnym, spoločenským aj športovým životom ako jedna veľká  rodina. Organizujú spoločné táboráky i športové podujatia. Chránia a cenia si prírodu a tá sa im odvďačuje svojim jedinečným čarom.

FOTO: Foto archív obce Cerová, Božena Malichová