PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKO Čierny potok

 14.09.2022

Slovenským i  zahraničným vedcom sa na Slovensku aj zásluhou objavov v katastri našej obce podarilo  zdokumentovať  obdobie pred 13 – 17 miliónmi rokov. Naše nálezisko v  opustenej tehelni v „Černém potoku“ je svedkom dávnej minulosti, keď bolo aj na Slovensku more. Dôkazom sú odkryté morské usadeniny a fosílie, ktoré sa v nich našli. Mnohé fosílie sú vo výnimočne dobrom stave, s  pôvodnými schránkami alebo kostrami. Okrem jedného nového rodu a trinástich nových druhov živočíchov tu boli opísané aj dva nové druhy sladkovodnej rastliny patriace úplne novému rodu, ktoré boli zjavne prinesené do tunajšieho mora riekou z neďalekého kontinentu.

Na základe ich analýzy vedci zistili, že tu bolo kedysi more hlboké 250 až 350 metrov, na ktorého dne žili okrem iných živočíchov aj doteraz neznáme druhy žralokov!

V lokalite sú odkryté vápnité íly s tenkými vložkami pieskovcov, z  ktorých sa podarilo opísať jedinečnú hlbkomorskú faunu mäkkýšov, napr.  Parvamusium felsineum;  Lucina callipteryx; Sabatia callifera; Balantium collina;  Limea strigilata;  Yoldia nitida;  Nassarius janschloegli; I. Polinices cerovaensis.

Nálezisko je zároveň jednou z mála lokalít na svete, kde sa našli aj juvenilné štádiá nautiloidných štvoržiabrých hlavonožcov rodu Aturia (nálezy ich schránok na tejto lokalite často obsahujú pôvodnú perleťovú vrstvu) a na základe nálezov bola písaná aj nová fauna desaťnožcov – napr. hrabavý ráčik druhu Callianopsis marianae, kraby druhu Styrioplax exiguus  a polokraby Munidopsis lieskovensis.

O význame u nás nájdených fosílií svedčí aj fakt, že 3 z nájdených fosílií dostali názvy podľa Cerovej – Lieskového:  Agononida cerovensis a  Munidopsis  lieskovensis  (patria do podkmeňa kôrovce Crustacea – kmeňa  článkonožcov – latinsky Arthropoda, ktoré sú  najpočetnejším živočíšnym kmeňom na svete).

Popisy sú na stránke https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-4983.2011.01033.x

http://www.paleolocalities.com/index.php/lokalita/show/4

Ďalšou objavenou je fosília  mäkkýša (latinsky Mollusca) s  názvom  Polinices cerovaensis,  o nej viac  http://www.paleolocalities.com/index.php/lokalita/showImage/115

http://www.geologicacarpathica.com/GeolCarp_Vol62_No3_211_231.html

Lokalite Cerová-Lieskové sa okrem iného venujú tieto práce: Harzhauser et al. (2011), Hyžný & Schlögl (2011) a Schlögl et al. (2011).

Tieto a ďalšie paleontologické lokality s výskytom morských usadenín sú prehľadne spracované aj na webe http://www.paleolocalities.com    a   http://www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/hyzny18.pdf  .