Dub v Pustom Mlyne

 14.09.2022

Chránený DUB LETNÝ (Quercus robur) sa nachádza  asi 2 km severne od obce,  v časti Pustý mlyn na pravej strane poľnej cesty pri potoku Myjavská  Rudava. Rastie tu od 30. rokov 18. storočia. V súčasnosti (rok 2020) má podľa záznamov v Katalógu chránených stromov v SR takmer 290 rokov. Vzhľadom na svoj vek a ekologickú funkciu je mimoriadne významným stromom v okrese Senica.

17. decembra 1999 bol vyhlásený za chránený strom a pod číslom S 459 zapísaný do štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Tento zoznam v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov eviduje kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy za účelom ich ochrany.

Viac https://www.enviroportal.sk/stromy/detail/dub-v-pustom-mlyne

Dub je vyše 20 m vysoký, obvod kmeňa dosahuje takmer 500 cm, priemer koruny je približne 18 m.

Lokalita, v ktorej sa nachádza, sa nazýva podľa usadlosti Pustý mlyn. V minulosti sa tu nachádzal mlyn, ktorého existenciu zaznamenávajú  zobrazenia mlyna a hrádze na mapách z 18. a začiatku 19. storočia a ústna tradícia. (Na 1. a 2. mape vidno označenie mlyna a hrádze, na 3. mape z 2. polovice 19. storočia je v lokalite zaznačená horáreň.)

Mapy:  1. Königreich Ungarn (1782–1785) – First Military Survey,  2.  Hungary (1819–1869) – Second military survey of the Habsburg Empire a  3. Habsburg Empire (1869-1887) – Third Military Survey (1:25000)

https://mapire.eu/en/browse/country/