Projekty financované z fondov EÚ

 14.09.2022

Podané projekty čakajúce na schválenie

   

Schválené projekty

   

Schválené a realizované projekty

rok 2011, Rozvoj vidieka , Opatrenie 3.4.2  
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pod školou 78 379,02 Eur
   
rok 2011, Rozvoj vidieka, Opatrenie 3.4.1  
Rekonštrukcia autobusovej zastávky a priľahlého verejného priestranstva v obci Cerová 22 897,13 Eur
   
rok 2011, Rozvoj vidieka, Opatrenie 3.4.2  
Rekonštrukcia autobusovej zastávky a priľahlého verejného priestranstva v obci Cerová 32 123,26 Eur
   
rok 2010, Rozvoj vidieka  
Výstavba verejného multifunkčného športového ihriska 79 575,79 Eur
   
rok 2010, EFRR, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Cerová 253 127,90 Eur
   
rok 2010, Ministerstvo SR, SIEA  
Zníženie energetických strát budov ZŠ, jedálne s MŠ a telocvične v areáli základnej školy v obci Cerová 370 000,00 Eur
   
rok 2010, EFRR, Regionálny operačný program  
Hasičská stanica – prestavba, prístavba 263 993,51 Eur
   
rok 2008, EFRR, Program cezhraničnej spolupráce SR, ČR 2007 – 2013  
Turistické rozhledny Podluží – Cerová 41 795,73 Eur
   
rok 2007, ERDF, INTEREG IIIA Rakúsko – SR  
Medzinárodné zručnosti hasičov 594 200,00 Sk
   
rok 2006, ERDF, Základná infraštruktúra  
Rekonštrukcia MK a VO v ulici Pod Hájom a Záhrady 4 817 108,69 Sk
   
rok 2006, ERDF, Základná infraštruktúra  
Plán sociálneho hospodárskeho rozvoja a územný plán obce Cerová 375 174,00 Sk
   
rok 2005, ERDF, INTEREG IIIA SR- ČR  
Stretnutie pod Korlátkom 564 813,50 Sk
   
rok 2000, PHARE  
Veterný park Cerová 3 654 860,11 Eur