Odvoz odpadu

  • Komunál 1 - krát mesačne
   16. JANUÁR 2024
   |
   13. FEBRUÁR 2024
   |
   12. MAREC 2024
   |
   09. APRÍL 2024
   |
   07. MÁJ 2024
   |
   04. JÚN 2024
   |
   02. JÚL 2024
   |
   30. JÚL 2024 |
   27. AUGUST 2024 |
   24. SEPTEMBER 2024 |
   22. OKTÓBER 2024 |
   19. NOVEMBER 2024 |
   17. DECEMBER 2024 |
  • Komunál 2 - krát mesačne
   03. JANUÁR 2024
   |
   16. JANUÁR 2024
   |
   30. JANUÁR 2024
   |
   13. FEBRUÁR 2024
   |
   27. FEBRUÁR 2024
   |
   12. MAREC 2024
   |
   26. MAREC 2024
   |
   09. APRÍL 2024
   |
   23. APRÍL 2024
   |
   07. MÁJ 2024
   |
   21. MÁJ 2024
   |
   04. JÚN 2024
   |
   18. JÚN 2024
   |
   02. JÚL 2024
   |
   16. JÚL 2024 |
   30. JÚL 2024 |
   13. AUGUST 2024 |
   27. AUGUST 2024 |
   10. SEPTEMBER 2024 |
   24. SEPTEMBER 2024 |
   08. OKTÓBER 2024 |
   22. OKTÓBER 2024 |
   05. NOVEMBER 2024 |
   19. NOVEMBER 2024 |
   03. DECEMBER 2024 |
   17. DECEMBER 2024 |
   31. DECEMBER 2024 |
  • Plasty
   03. JANUÁR 2024
   |
   13. FEBRUÁR 2024
   |
   12. MAREC 2024
   |
   09. APRÍL 2024
   |
   07. MÁJ 2024
   |
   04. JÚN 2024
   |
   02. JÚL 2024
   |
   02. AUGUST 2024 |
   03. SEPTEMBER 2024 |
   01. OKTÓBER 2024 |
   05. NOVEMBER 2024 |
   03. DECEMBER 2024 |
  • Papier
   16. JANUÁR 2024
   |
   26. MAREC 2024
   |
   21. MÁJ 2024
   |
   16. JÚL 2024 |
   10. SEPTEMBER 2024 |
   19. NOVEMBER 2024 |
  • Sklo