Odvoz odpadu

  • Komunál 1 - krát mesačne
   14. MAREC 2023
   |
   12. APRÍL 2023
   |
   10. MÁJ 2023
   |
   06. JÚN 2023
   |
   04. JÚL 2023
   |
   01. AUGUST 2023
   |
   30. AUGUST 2023
   |
   26. SEPTEMBER 2023 |
   24. OKTÓBER 2023 |
   21. NOVEMBER 2023 |
   19. DECEMBER 2023 |
  • Komunál 2 - krát mesačne
   14. MAREC 2023
   |
   28. MAREC 2023
   |
   12. APRÍL 2023
   |
   25. APRÍL 2023
   |
   10. MÁJ 2023
   |
   23. MÁJ 2023
   |
   06. JÚN 2023
   |
   20. JÚN 2023
   |
   04. JÚL 2023
   |
   18. JÚL 2023
   |
   01. AUGUST 2023
   |
   15. AUGUST 2023
   |
   30. AUGUST 2023
   |
   12. SEPTEMBER 2023
   |
   26. SEPTEMBER 2023 |
   10. OKTÓBER 2023 |
   24. OKTÓBER 2023 |
   07. NOVEMBER 2023 |
   21. NOVEMBER 2023 |
   05. DECEMBER 2023 |
   19. DECEMBER 2023 |
  • Plasty
   14. MAREC 2023
   |
   12. APRÍL 2023
   |
   10. MÁJ 2023
   |
   06. JÚN 2023
   |
   04. JÚL 2023
   |
   01. AUGUST 2023
   |
   05. SEPTEMBER 2023
   |
   03. OKTÓBER 2023 |
   07. NOVEMBER 2023 |
   05. DECEMBER 2023 |
  • Papier
   28. MAREC 2023
   |
   23. MÁJ 2023
   |
   18. JÚL 2023
   |
   12. SEPTEMBER 2023
   |
   21. NOVEMBER 2023 |
  • Sklo