Infoúrad

Vážení obyvatelia,

v rámci elektronizácie služieb si vám dovoľujeme oznámiť, že pre používateľov mobilných telefónov sme zaviedli voľne a zdarma stiahnuteľnú aplikáciu našej obce s názvom Cerová, pomocou ktorej budete dostávať informácie o dianí v obci, údaje o komunálnych službách a iné dôležité informácie. Súčasťou bude aj bazár a iné doplnky.

 

 

 

 

Mobilná aplikácia je personalizovaná pre našu obec, a teda nejde o všeobecnú aplikáciu, pri ktorej by bolo nutné nastavovať výber správ alebo sa registrovať.

 

Čo vám prinesie táto mobilná aplikácia?

 

  • stále a rýchlo dostupné informácie z našej obce,
  • upozornenia vo vašom mobilnom telefóne vďaka push notifikáciám,
  • rýchly a prehľadný kalendár zvozu odpadu,
  • pridanie podnetu na odstránenie poruchy,
  • nahlásenie nelegálnej skládky či potrebnej opravy,
  • pridanie napádu alebo vylepšenia, a to aj s fotografiou,
  • kalendár podujatí,
  • cestovné poriadky,
  • dôležité kontakty a mnoho iného

Cieľom je v dnešnom rýchlo meniacom sa svete dostať informácie z obce čo najrýchlejšie k obyvateľom.

Ak máte nejaké pripomienky alebo návrhy, ako aplikáciu zlepšiť, napíšte nám.

info@infourad.sk