Pozvánka na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová

Aktuality

Vážení občania,

pozývame Vás na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa koná dňa 21.03.2018 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie OZ

Oznam – Poštový úrad Cerová

Hlásenie v miestnom rozhlase

Vážení občania,

oznamujeme, že dňa 16.03.2018 sa bude na poštovom úrade v Cerovej úradovať v čase od 6.30 hod. do 9.30 hod.

Inkaso miestnych daní a poplatkov

Hlásenie v miestnom rozhlase

Vážení občania,

v termíne od 15.03.2018 do 28.03.2018 sa na obecnom úrade inkasuje daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. Kto má záujem uhradiť daň v hotovosti do pokladne obce, môže tak urobiť v uvedenom termíne v úradných hodinách obecného úradu.

Ochrana lesov v roku 2018

Aktuality

Vážení občania,

v prílohe uverejňujeme opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk