6. ročník Festivalu PODHORAN

Aktuality

Kultúrne slávnosti – Mikroregiónu Šaštínsko

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Aktuality, Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 10.06.2016

Vážení občania,

V súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 15.06. 2016 o 17, 00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac >>

Všeobecný lekár pre dospelých, MUDr. Lujza Dederová – oznam

Aktuality

MUDr. Lujza Dederová, všeobecný lekár pre dospelých oznamuje, že dňa 10.06.2016 nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Jana Timeková, Jablonica.

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk