50. výročie otvorenia novej školy

Aktuality

Vážení občania,

Základná škola s materskou školou Cerová Vás srdečne pozýva

na školskú slávnosť pri príležitosti 50. výročia otvorenia novej školy

dňa 5. júna 2015, t.j. v piatok o 15.00 hod. v základnej škole.

Program

15.00 – slávnostná školská akadémia

16.30 – 18.00 – prehliadka prezentácií a výstav žiackych činností a prác

Deň matiek

Aktuality

Stavanie mája

Aktuality

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Aktuality, Úradná tabuľa

Vážení občania,

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Do zisťovania bola vybraná i naša obec a zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 5. júna 2015. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

čítaj viac >>

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk