Oznam – MUDr. Olšovská, Ambulancia pre deti a dorast Jablonica

Aktuality

MUDr. Olšovská, ambulancia pre deti a dorast Jablonica, oznamuje, že v dňoch 17. – 21. júla 2017 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Blažeková, MUDr. Markovičová, MUDr. Šulek poliklinika senica.

Oznámenie o počte obyvateľov Obce Cerová

Aktuality, Úradná tabuľa

Obmedzenie užívania pitnej vody – ROZBEHY

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Aktuality

Vážení občania,

okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22, 905 01  Senica, v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE  20.06.2017  OD  12:00 HOD. AŽ DO  ODVOLANIA  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

pre územie okresu Senica.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

vyhlásenie času ZNVP 2017

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk