Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018

Aktuality

Riaditeľ Základnej školy Cerová s materskou školou Cerová, Mgr. Peter Mihály , oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 15. do 19. mája 2017 do 16.00 hod.

Zápis do MŠ

Stavanie mája

Aktuality, Hlásenie v miestnom rozhlase

Obec Cerová

v spolupráci s DHZ Cerová a Jednotou dôchodcov Cerová

srdečne pozýva

všetkých občanov na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční

v nedeľu

30. apríla 2017 o 16.00 hod.

na lúke nad autobusovou zastávkou

Dievčence, príďte ozdobiť máj !

Čaká Vás malé občerstvenie a hudba

Oznam – meranie zraku

Aktuality, Hlásenie v miestnom rozhlase

Dňa 28.4.2017, t.j. v piatok v čase od 12.45-13.30 sa v našej obci uskutoční v priestoroch obecného úradu meranie zrakovej ostrosti ZDARMA. Môžete si dať vymeniť sklá do vlastného rámu ,prípadne dať vyhotoviť nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare ,prineste si ich pre porovnanie so sebou. Hotové dioptrické okuliare Vám prinesú do obce osobne.

Oznámenie o zbere elektroodpadu

Hlásenie v miestnom rozhlase

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch od 21.04.2017 /piatok/ do 26.04.2017 /streda/  sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Vyradené elektrospotrebiče môžete priniesť na obecný úrad v úradných hodinách, alebo v sobotu, 22.04.2017, v čase od 9,00 hod. 11,00 hod. k obecnému úradu.

Elektrospotrebiče musia byť v kompletnom stave vrátane prívodných vodičov, chladničky vrátane kompresorov a ostatné zariadenia v ucelenom stave v akom boli zakúpené.

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk