Oznam – odpočet stavu vodomerov

Hlásenie v miestnom rozhlase

Vážení občania,

BVS oznamuje, že od 24. septembra 2018 bude prebiehať odpočet stavu vodomerov. Občania, ktorí nebudú doma, nech vystavia stav vodomera na viditeľnom mieste.

MUDr. Olšovská – zmena ordinačných hodín

Aktuality

Požiadavky a pripomienky k cestovným poriadkom

Aktuality

Vážení občania,

do termínu 30.09.2018 môžete podávať návrhy a pripomienky k cestovným poriadkom. Bližšie informácie v prílohe.

oznámenie o pripomienkovaní cestovných poriadkov

Zber papiera v ZŠ s MŠ Cerová

Aktuality

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk