Výzva na realizáciu opatrenia

Aktuality, Úradná tabuľa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty vyzýva na realizáciu opatrenia :

vykonať deratizáciu /reguláciu živočíšnych škodcov/ v termíne od 07.04.2017 do 14.05.2017.

Deratizácia

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Aktuality

Ochrana lesov 2017-obce

Obec Cerová prijme pracovníka/-čku

Aktuality

Obec Cerová hľadá pracovníka/pracovníčku  na pozíciu samostatný/-á odborný/-á  referent/referentka.  Bližšie informácie sú k dispozícii v prílohe.

Inzerát

Matričný úrad Cerová – oznam

Aktuality, Úradná tabuľa

Obec Cerová,   906 33  Cerová č. 104

Oznamujeme, že od 1.3.2017 matričný úrad Cerová funguje v obmedzenom režime až do odvolania.

Nie je možné vybaviť všetky stránky a doklady.

Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme a pracujeme na jej odstránení.

Bližšie informácie poskytnú pracovníci Obecného úradu Cerová.

Ing. Ján Čerešník – zástupca starostu

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk