Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Aktuality

Obec Cerová v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

e-mail :   sekretariat@obeccerova.sk

Oznam – MUDr. Olšovská – ambulancia pre deti a dorast, Jablonica

Aktuality

MUDr. Olšovská, ambulancia pre deti a dorast Jablonica, oznamuje, že v dňoch 21.08.2017-31.08.2017 nebude ordinovať. Zastupuje : MUDr. Blažeková Klára, MUDr. Markovičová Monika, MUDr. Plánková Jana, MUDr. Šimeková Mária -
Poliklinika Senica

Pozvánka

Aktuality

Návrh VZN č. 1/2017 – DHZO štatút, zriaďovacia listina a VZN č. 2/2017 – znečisťovanie ovzdušia

Aktuality

VZN_1_2017_DHZO štatút zriaďovacia listina – návrh

VZN_2_2017_znečisťovanie ovzdušia – návrh

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk