Všeobecný lekár pre dospelých, MUDr. Lujza Dederová – oznam

Aktuality

MUDr. Lujza Dederová, všeobecný lekár pre dospelých oznamuje, že dňa 31.10.2016 nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Jana Timeková, Jablonica.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Aktuality, Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Výzva na vykonanie deratizácie v termíne od 12.10.2016 do 31.10.2016

Aktuality, Úradná tabuľa

Výzva na vykonanie deratizácie v termíne od 12.10.2016 do 31.10.2016

Detská ambulancia Jablonica, MUDr. Anna Olšovská – oznam

Aktuality

MUDr. Anna Olšovská oznamuje, že v dňoch 13. 10. - 18. 10. 2016 (t.j. štvrtok až utorok)nebude ordinovať.

Zastupuje: MUDr. Blažeková a MUDr. Markovičová – Poliklinika Senica
Ordinačné hodiny:
pondelok, štvrtok, piatok   7:30 – 10:00
utorok                                     13:00 – 16:00

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk