Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Cerová II. etapa – oznámenie o zmene, navrhovateľ Skládka Cerová, s.r.o., Cerová

Aktuality, Úradná tabuľa

Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Cerová II. etapa -oznámenie o zmene

Informácia pre verejnosť

Zvýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania, navrhovateľ BTT s.r.o., Bratislava

Aktuality, Úradná tabuľa

Zvýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Informácia pre verejnosť

Zubná ambulancia, MUDr. Ihab Ibrahim – oznam

Aktuality

MUDr. Ihab Ibrahim, zubná ambulancia oznamuje, že dňa 20.11.2015 nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Šuleková, Jablonica.

Detská ambulancia, MUDr. Anna Olšovská – oznam

Aktuality

MUDr. Anna Olšovská – Detská ambulancia Jablonica,

oznamuje, že dňa 19.11.2015 nebude ordinovať

zastupuje:  MUDr. Šulek – Poliklinika  SENICA
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk