Pozvánka na karneval

Aktuality

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Aktuality

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 11.02.2019, 13.02.2019, 15.02.2019. Bližšie informácie nájdete v prílohách

11.02.2019_CEROVÁ

11.02.2019_CEROVÁ

13.02.2019_CEROVÁ

15.02.2019_CEROVÁ

Ceroviny 2018

Aktuality

Ceroviny 2018

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk