Zmena úradných hodín na obecnom úrade od 1. marca 2017

Aktuality, Úradná tabuľa

Vážení občania,

dňom 1. marca 2017 sa menia úradné hodiny na obecnom úrade nasledovne:

Pondelok : 7:30 – 12:00  12:30 – 15:30

Utorok : 7:30 – 12:00  12:30 – 15:30

Streda  : 7:30 – 12:00  12:30 – 17:00

Štvrtok :  nestránkový deň

Piatok : 7:30 – 12:00  12:30 – 14:00

Urbársko-lesná spoločnosť Korlátko, Rozbehy – Pozvánka

Aktuality

Výbor Urbársko-lesnej spoločnosti Korlátko, pozemkové spoločenstvo Rozbehy, pozýva svojich členov na schôdzu, ktorá sa uskutoční 25.marca 2017 o 14,00 hod. v miestnosti kultúrneho domu v Cerovej.

Pozvánka

Kolaudačné rozhodnutie

Aktuality, Úradná tabuľa

Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby :

“TA_Cerová-Buková, Sokolské chaty, TS, VNK, VNV, NNV:

SO 601 -  22  kV  VN káblové rozvody

SO 602 – 1 kV NN káblové rozvody

PS 601 -  Distribučná transformačná stanica”

Kolaudačné rozhodnutie

Upozornenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Aktuality

Upozornenie o začatí konania

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk