Obmedzenie užívania pitnej vody – ROZBEHY

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Aktuality

Vážení občania,

okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22, 905 01  Senica, v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE  20.06.2017  OD  12:00 HOD. AŽ DO  ODVOLANIA  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

pre územie okresu Senica.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

vyhlásenie času ZNVP 2017

Oznam – MUDr. Dederová – Ambulancia pre dospelých Cerová

Aktuality

MUDr. Dederová – Ambulancia pre dospelých Cerová, oznamuje, že v  dňoch 22.06.-28.06.2017 nebude ordinovať  z  dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Timeková, ambulancia Jablonica.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Aktuality

Ochrana lesov 2017-obce

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk