VOĽBY do orgánov samosprávy obcí

Aktuality

Vážení občania,

v prílohe zverejňujeme Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Pozvánka – Deň otvorených dverí na Korlátku

Aktuality

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Korlátku dňa 14.07.2018.

POŠTOVÝ ÚRAD CEROVÁ – ZMENA HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Aktuality

Vážení občania,

dňom 01.07.2018 sa na poštovom úrade v Cerovej menia hodiny pre verejnosť nasledovne :

Pondelok, štvrtok, piatok :       07:00 – 12:00 hod.

Utorok :                                    07:00 – 10:00 hod.

Streda :                                    07:00 – 12:00  hod.   a  15:00 – 17:00 hod.

sobota, nedeľa :                       zatvorené

Záverečný účet obce za rok 2017, zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán obce Cerová a VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Aktuality

Vážení občania,

zverejňujeme záverečný účet obce za rok 2017,  zmenu č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová na roky 2018-2022,  VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní, ktoré boli schválené dňa 20.06.2018 Obecným zastupiteľstvom obce Cerová.

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018 :

úprava rozpočtu 2018_príjmy

úprava rozpočtu 2018_príjmy1

úprava rozpočtu 2018_výdavky1

úprava rozpočtu 2018_výdavky2

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

VZN č. 1/2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk