Výzva na vykonanie deratizácie

Aktuality


Ochrana lesov v roku 2018

Aktuality

Vážení občania,

v prílohe uverejňujeme opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk