Oznam – Poštový úrad Cerová

Hlásenie v miestnom rozhlase

Poštový úrad na Cerovej oznamuje, že dňa 26.05.2017, t.j. v piatok, bude pošta otvorená do 10.00 hod.

Oznam – Ľubica Tomková – POTRAVINY MIX

Hlásenie v miestnom rozhlase

Ľubica Tomková – POTRAVINY  MIX na Lieskovom oznamuje, že z dôvodu sťahovania prevádzky do nových priestorov bude dňa 29.05.2017, t.j. v pondelok, predajňa zatvorená.

MDD v Jablonici

Aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Aktuality

Ochrana lesov 2017-obce

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk