Rekonštrukcia vedení VVN č. 8835 – oznámenie o vstupe na pozemky, ELCON Bratislava, a.s.

Aktuality

Rekonštrukcia vedení VVN č. 8835 oznámenie vstupu na pozemok, ELCON Bratislava, a.s.

Zoznam a informácia o parcelách a vlastníkoch

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia, Skládka odpadov Cerová I. etapa, Skládka Cerová s.r.o.

Aktuality, Úradná tabuľa

Rozhodnutie verejnou vyhláškou – zmena č.4 integrovaného povolenia, Skládka odpadov Cerová I. etapa, Skládka Cerová s.r.o.

Pozvánka na stretnutie občanov

Aktuality

Detská ambulancia Jablonica, MUDr. Anna Olšovská – oznam

Aktuality

MUDr. Anna Olšovská – Detská ambulancia Jablonica,

oznamuje, že v dňoch 11.07. – 15.07.2016 nebude ordinovať

zastupuje:
MUDr. Blažeková, Poliklinika  SENICA
ordinačné hodiny: 7:30 h –  10:30 h
Utorok:   13:00 h –  16:00 h
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk