Zubná ambulancia, MUDr. Ihab Ibrahim – oznam

Aktuality

MUDr. Ihab Ibrahim, zubná ambulancia oznamuje, že dňa 31.08.2015 nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Šuleková, Jablonica.

Detská ambulancia, MUDr. Anna Olšovská – oznam

Aktuality

MUDr. Anna Olšovská – Detská ambulancia Jablonica,

oznamuje čerpanie dovolenky v dňoch 26.8.2015 až 4.9.2015

zastupuje:  MUDr. Jankech, MUDr. Blažeková – Poliklinika  SENICA
ordinačné hodiny:  Po, Str, Pia    :   7:30 h –  10:30 h
Ut, Štv             :  poobede  : 13:00 h – 15:30 h

Skrátenie úradných hodín

Aktuality, Úradná tabuľa

Z dôvodu vyhlásenia 3. stupňa výstrahy pred vysokými teplotami  a v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci č. 544/2007 Z. z. Obecný úrad Cerová oznamuje občanom skrátenie úradných hodín v dňoch 11. 8. až 13. 8. 2015.

Úradné hodiny  obecného úradu budú v dňoch 11. 8. 2015 (utorok) až 13. 8.2015 (štvrtok) od 07:30 h do 14:30 h.

Aktuality
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 31.07.2015

Vážení občania,

V súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 11.08. 2015 o 17, 00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac >>

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk