Plánované prerušenie distribácie elektriny v obci Cerová

Aktuality

Odstávka el. energie dňa 28.05.2018

Odstávka el. energie – Rudava 28.05.2018

Odstávka el. energie – Cerová 30.05.2018

Odstávka el. energie Cerová_Lieskové 30.05.2018

Odstávka el. energie – Rozbehy 31.05.2018

Odstávka el. energie – Lieskové_Výmoľ_Rudava 31.05.2018

Odstávka el. energie – Cerová_Rozbehy 01.06.2018

Odstávka el. energie – Rozbehy 01.06.2018

Zmena integrovaného povolenia pre prevádzku “Skládka odpadov Cerová”

Aktuality

SI ŽP – Rozhodnutie – 14.05.2018

Oznam – MUDr. Dederová, ambulancia pre dospelých

Aktuality

MUDr. Dederová – Ambulancia pre dospelých Cerová, oznamuje, že dňa 17.05. a 18.05.2018 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Timeková, ambulancia Jablonica.

Pozvánka na divadelné predstavenie

Aktuality

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk