Všeobecný lekár pre dospelých, MUDr. Lujza Dederová – oznam

Aktuality

MUDr. Lujza Dederová, všeobecný lekár pre dospelých oznamuje, že v dňoch 08.09.2016 až 19.09.2016 (vrátane) nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Jana Timeková, Jablonica.

“Skládka odpadov Cerová I. etapa – uzatvorenie a rekultivácia” – oznámenie o zmene

Aktuality, Úradná tabuľa

Skládka odpadov Cerová I. etapa – uzatvorenie a rekultivácia – oznámenie o zmene

Informácia pre verejnosť

Oznámenie o zmene I. etapa – uzatvorenie

pozdlzny_rez_rekultivacia_I. etapa

priecne_rezy_rekultivacia_I. etapa

situacia_rekultivacia_ I._etapa_final

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Aktuality, Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

Stretnutie občanov, rodákov, priateľov a širokej verejnosti pri príležitosti 40. výročia spojenia obcí Cerová – Lieskové a Rozbehy

Aktuality

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk