Oznam – zubná ambulancia MUDr. Ibrahim

Aktuality

Zubná ambulancia Cerová – MUDr. Ibrahim oznamuje, že v termíne od 25.09.2017 do 02.10.2017 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Guziová, nová poliklinika Senica.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2017/2018

Aktuality

Zmeny cestovných poriadkov

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor – verejná vyhláška

Aktuality

Verejná vyhláška – Pozemkový a lesný odbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Cerová

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk