Kontaktná osoba ohľadom volieb do orgánov samosprávy obcí:

Mgr. Mária Sukupčáková – zapisovateľka miestnej volebnej komisie , tel. 034/6589218  e-mail: sekretariat@obeccerova.sk

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručovanie

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu

Oznámenie výsledkov volieb