Kontaktná osoba : Dušan Oravec

Mobil : 0905/428 571

E-mail : oravecodet@stonline.sk