UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Úradná tabuľa

Miestna  volebná komisia v Cerovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov :   944

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní :   598

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku :   598

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  :  596

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce : 585

A. Do obecného zastupiteľstva  v Cerovej boli zvolení:

1.      Ing. Vladimír Nemec, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 354)

2.      Ing. Anton Švarc, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 325)

3.      PaedDr. Božena Malichová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 323)

4.      Mgr. Art. Mário Harnúšek, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 308)

5.      Pavol Chovanec, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 289)

6.      Jana Daniel, nezávislá kandidátka  (počet platných hlasov – 274)

7.      Ľubomír Pavlík, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 255)

8.      Stanislav Janák, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 236)

9.      Jozef Mengler, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 221)

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov :

1. Mgr. Peter Chlupík, Spolu – občianska demokracia  (počet platných hlasov – 205)

2. Lenka Škrabáková, nezávislá kandidátka  (počet platných hlasov – 193)

3. Sára Dudková, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 184)

4. Zuzana Petrášová Bc., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 181)

5. JUDr. Dana Oravcová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 177)

6. Ján Štellár, Strana zelených Slovenska (počet platných hlasov – 63)

B. Za starostu obce Cerová bol zvolený:

Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát (počet platných hlasov 363)

Kandidátka, ktorá nebola zvolená za starostku obce :

Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 222)
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk