Zvoz komunálneho a triedeného odpadu

2018

Rozpis – zber komunálneho odpadu pre I. polrok 2018

Rozpis – separovaný zber pre I. polrok 2018

2017

Vývoz komunálneho odpadu Cerová I_polrok 2017

Separovaný zber I. polrok 2017 Cerová

Vývoz komunálneho odpadu Cerová II. polrok 2017

Zber separovaného odpadu 2.polrok 2017

2016

Zvoz komunálneho odpadu pre 2. polrok 2016

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Cerová

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Cerpvá