Zvoz komunálneho a triedeného odpadu

2017

Vývoz komunálneho odpadu Cerová I_polrok 2017

Separovaný zber I. polrok 2017 Cerová

2016

Zvoz komunálneho odpadu pre 2. polrok 2016

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Cerová

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Cerpvá