2018

Zápisnica OZ zo dňa 21.03.2018

Zápisnica OZ zo dňa 16.04.2018

Zápisnica OZ 20.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 07.08.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 07.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2018

2017

Zápisnica OZ zo dňa 13.01.2017

Zápisnica OZ z 15.03.2017

Zápisnica OZ 08.06.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 30.08.2017

Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva 02 11 2017

Zápisnica OZ 23 11 2017

Zápisnica OZ 14.12.2017

2016

Zápisnica OZ_15_12_2016

Zápisnica OZ 22_9_2016

Zápisnica OZ 15_6_2016

Zápisnica OZ 15_3_2016

2015

Zápisnica_OZ_15_12_2015

Zápisnica_OZ_27_10_2015

Zápisnica_OZ_11_08_2015

Zápisnica_OZ_30_06_2015

Zápisnica_OZ_25_03_2015