2018

Zápisnica OZ zo dňa 21.03.2018

Zápisnica OZ zo dňa 16.04.2018

Zápisnica OZ 20.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 07.08.2018

2017

Zápisnica OZ zo dňa 13.01.2017

Zápisnica OZ z 15.03.2017

Zápisnica OZ 08.06.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 30.08.2017

Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva 02 11 2017

Zápisnica OZ 23 11 2017

Zápisnica OZ 14.12.2017

2016

Zápisnica OZ_15_12_2016

Zápisnica OZ 22_9_2016

Zápisnica OZ 15_6_2016

Zápisnica OZ 15_3_2016

2015

Zápisnica_OZ_15_12_2015

Zápisnica_OZ_27_10_2015

Zápisnica_OZ_11_08_2015

Zápisnica_OZ_30_06_2015

Zápisnica_OZ_25_03_2015