2018

Uznesenia OZ zo dňa 21.03.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.04.2018

Uznesenia 20.06.2018

Uznesenia OZ zo dňa 07.08.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 07.11.2018

Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 28.11.2018

2017

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.01.2017

Uznesenia OZ zo dňa 15.03.2017

Uznesenia OZ 08.06.2017

Uznesenia OZ 30.08.2017

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenia zo zasadnutia OZ 23 11 2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ 14.12.2017

2016

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2016

Obecné zastupiteľstvo dňa 22.09.2016

Obecné zastupiteľstvo dňa_15.06.2016

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.03.2016

2015

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo dňa 27.10.2015

Obecné zastupiteľstvo dňa 11.08.2015

Obecné zastupiteľstvo dňa 30.06.2015

Obecné zastupiteľstvo dňa 25.03.2015

2014

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2014

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.12.2014

Obecné zastupiteľstvo dňa 16.10.2014

Obecné zastupiteľstvo dňa 14.08.2014

Obecné zastupiteľstvo dňa 22.05.2014

Obecné zastupiteľstvo dňa 27.02.2014

2013

Obecné zastupiteľstvo dňa 05.12.2013

Obecné zastupiteľstvo dňa 26.09.2013

Obecné zastupiteľstvo dňa 27.06.2013

Obecné zastupiteľstvo dňa 25.04.2013

Obecné zastupiteľstvo dňa 28.02.2013

2012

Obecné zastupiteľstvo dňa 13.12.2012

Obecné zastupiteľstvo dňa 06.09.2013

Obecné zastupiteľstvo dňa 24.05.2012

Obecné zastupiteľstvo dňa 23.02.2012


2011

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2011

Obecné zastupiteľstvo dňa 08.09.2011

Obecné zastupiteľstvo dňa 02.06.2011

Obecné zastupiteľstvo dňa 03.03.2011


2010

Obecné zastupiteľstvo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo dňa 18.11.2010

Obecné zastupiteľstvo dňa 18.08.2010

Obecné zastupiteľstvo dňa 24.06.2010

Obecné zastupiteľstvo dňa 26.04.2010

Obecné zastupiteľstvo dňa 25.02.2010