Na http://www.mod.gov.sk sú uvedené termíny a časy, kedy je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. V daných termínoch hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Plán_vojenskej_činnosti_vo_VO_Záhorie

Plán vojenskej činnosti vo VO Záhorie – júl 2017