Na http://www.mod.gov.sk sú uvedené termíny a časy, kedy je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. V daných termínoch hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Plán vojenskej činnosti vo VO Záhorie