Starosta obce

Zástupca starostu

Ing. Ján Čerešník nezávislý

Poslanci OZ

Pavol Chovanec SDKÚ-DS
Ing. Vladimír Nemec KDH
Ing. Ján Čerešník nezávislý
Ondrej Keračík nezávislý
Miroslav Hlavatý nezávislý
Stanislav Janák nezávislý
Jozef Mengler KDH
Anna Jurkovičová SMER-SD
Ľubomír Pavlík SDKÚ-DS

Hlavný kontrolór

Ing. Anton Veteška

Pracovníci obce

Eva Hološková
účtovníčka
Mgr. Mária Sukupčáková
samostatný odborný referent

Výsledky komunálnych volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 15. novembra 2014.pdf

Predchádzajúce volebné obdobia

volebné obdobie 1990 – 1994 OZ 1990 – 1994.pdf
volebné obdobie 1994 – 1998 OZ 1994 – 1998.pdf
volebné obdobie 1998 – 2002 OZ 1998 – 2002.pdf
volebné obdobie 2002 – 2006 OZ 2002 – 2006.pdf
volebné obdobie 2006 – 2010 OZ 2006 – 2010.pdf