2019

Rozpočet na roky 2019-2021

Rozpočet na roky 2019-2021

2018

Rozpočet Obce Cerová na roky 2018-2020

Rozpočet 2018-2020 – príjmy 1

Rozpočet 2018-2020_- príjmy 2

Rozpočet 2018-2020_- výdavky 1

Rozpočet 2018-2020 – výdavky 2

Zmena č. 1 rozpočtu na rok 2018

Zmena č. 2 rozpočtu na rok 2018

Rozpočtové opatrenie 1_2018