Vývoz komunálneho odpadu v obci Cerová pre I. polrok 2017

Aktuality

Rozpočet obce Cerová na roky 2017 – 2019

Aktuality, Úradná tabuľa

Rozpočet obce Cerová na roky 2017 – 2019

Zmena č. 2 rozpočtu obce Cerová na rok 2016

Aktuality, Úradná tabuľa

Zmena č. 2 rozpočtu obce Cerová na rok 2016

Návrh – Zmena č. 2 rozpočtu obce Cerová na rok 2016

Aktuality, Úradná tabuľa

Návrh – Zmena č. 2 rozpočtu obce Cerová na rok 2016

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk