Pozvánka

Aktuality

Návrh zmeny č. 2 rozpočtu Obce Cerová

Aktuality

Zmena č.2 rozpočtu

Oznam – Matričný úrad Cerová, ohlasovňa pobytov

Aktuality

Vážení občania, oznamujeme, že v dňoch 11.08. – 21.08.2017 sa na matričnom úrade nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zároveň nebude možné prihlásiť sa / odhlásiť sa  na trvalý pobyt / z trvalého pobytu  v obci Cerová. Na matričnom úrade sa bude znova úradovať 22.08.2017.

Dočasný zákaz vstupu do časti lesov vo Vojenskom obvode Záhorie

Aktuality

Na území Vojenského obvodu Záhorie platí od dnešného dňa až do odvolania dočasný zákaz vstupu do časti vojenských lesov (viď priložená mapa) z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov. Zároveň platí pre celé územie prísny zákaz zakladania ohňov a manipulácie s otvoreným ohňom, ako aj prísny zákaz fajčenia.

Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké teploty a minimum zrážok sa v lesoch momentálne nachádzajú preschnuté trávnaté porasty, hrabanka a tiež veľké borovicové monokultúry. Keďže bolo aj Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na lesných pozemkoch, pristúpili Vojenské lesy a majetky SR v súčinnosti s Ministerstvom obrany SR k prijatiu preventívnych opatrení na elimináciu vzniku lesných požiarov. Dôvodom je aj nedávny rozsiahly požiar medzi obcami Láb a Jakubov.

Informačné tabule o dočasnom zákaze vstupu do príslušnej časti lesov budú umiestnené na všetkých prístupových komunikáciách.

Tlačová správa MAPA lesných porastov s vysokým nebezpečenstvom vzniku požiaru 2017

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk