Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor – verejná vyhláška

Aktuality

Verejná vyhláška – Pozemkový a lesný odbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Cerová

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Aktuality

Obec Cerová v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

e-mail :   sekretariat@obeccerova.sk

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Aktuality

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk