Kontakt

adresa: Sestry sv. Kríža
Cerová 1
906 33 Cerová
telefón: 034/6589219
www: http://sestrysvkriza.sk/category/spolocenstva/cerova/

Počiatky Charitného domu na Cerovej siahajú do roku 1969. V roku 1968 sa mohli sestry z Čiech a Moravy vrátiť opäť na Slovensko. Ministerstvo kultúry v tom čase ponúklo sestrám cez ÚSKCH takmer zruinovaný, vtedy 260-ročný kaštieľ na Cerovej.

Spoločnou prácou a finančným prispením Charity, Ministerstva kultúry a Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža sa objekt opravoval, rozširoval a nadstavoval celých 10 rokov, a tak miesto plánovanej kapacity 60 lôžok, dosiahol sa stav 170 lôžok.

Sestry zo všetkých ústavov tu trávili svoje dovolenky na stavbe. Práca bola ťažká. Obíjali maltu až po murivo, zoškrabovali farbu z okien, vyvážali smeti. Do tohto prostredia tu bol určený začiatok noviciátu 1971-1973. Noviciát bol organizovaný za podobných podmienok ako v Slovenskej Ľupči. Novicky boli v pracovnom pomere aj so svojou novicmajsterkou. Noviciátnu látku mohli preberať len po pracovnom čase popoludní alebo večer.

V noci z 13. na 14. septembra 1973 zložilo v Cerovej 14 sestier prvú svätú profesiu. V októbri 1973 prišlo nariadenie z Ministerstva kultúry, že všetky sestry, ktoré nastúpili po roku 1968, musia odísť z CHD do civilného zamestnania. Sestry, ktoré pracovali v USS (Holíč, Krškany), mohli tam zostať pracovať, ale v civili. Z CHD však museli odísť. Tak sa začali utvárať tajné malé spoločenstvá sestier pracujúcich v civili (Bratislava, Košice, Prešov, Trnava, Dolný Kubín, Ružomberok, Medvedzie, Liptovský Mikuláš, Senica, Skalica). Tieto sa na určenom miete a čase stretávali.

V dňoch 23.-29. augusta 1977 generálna predstavená M. Edelfrieda Haag a generálna radkyňa Sr. Katarína Stein konali generálnu vizitáciu slovenskej provincie, pri ktorej určili Charitný dom v Cerovej za provinciálny dom primeraný vtedajším podmienkam. Za novú provinciálnu predstavenú bola menovaná Sr. Augustínia Lapková.

Stavebné práce Charitného domu v Cerovej boli ukončené. Posledná bola úprava bývalého kaštieľskeho kostolíka, ktorý bol aj pôvodne zasvätený Svätému krížu. Sem bol dovezený veľký drevený kríž, ktorý bol pôvodne pripravený do novopostaveného kostola v Podunajských Biskupiciach. Kostolík posvätil 14. septembra 1981 otec biskup Dr. Július Gábriš. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj posledný majiteľ kaštieľa JUDr. Ravas.

Postupne sa dom zapĺňal, hlavne chorými a vekom pokročilým sestrami, takže v roku 1980 bolo na Cerovej 160 sestier a najväčší počet bol v rokoch 1982-1990, kedy tam bolo do 180 sestier.

Dnes je na Cerovej momentálne 64 sestier a 3 postulantky.