Základná škola s materskou školou Cerová

Futbalový klub Cerová

Atletický klub Tretra Cerová

Dobrovolný hasičský zbor Cerová

Jednota dôchodcov v Cerovej

Poľovníci Cerová

Sestry sv. kríža

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková