V našej obci funguje knižnica už dlhé roky. Počas svojej histórie viackrát zmenila miesto svojho pôsobiska. Najprv bola v budove dnešnej pošty, potom v bývalej budove prvej škôlky ( dnes dom Šišulákovcov ), potom v budove dnešnej hasičskej zbrojnice. V súčasnosti má sídlo v budove bývalej škôlky. Najprv bola vedúcou knižnice pani Oľga Herdová, od roku 1987 je vedúcou Mgr. Anna Michalicová, učiteľka základnej školy.

V knižnici je v súčasnosti vyše 5 000 kníh. Najviac je kníh beletrie pre dospelých. Sú medzi nimi romány klasikov, romány pre ženy, detektívne príbehy, knihy slovenských spisovateľov a spisovateliek a iné. Veľa je kníh pre deti. Sú to najmä rozprávky, povesti, dobrodružné knihy, dievčenské romány, ale aj leporelá pre najmenších. Sú tu aj knihy náučnej literatúry pre záhradkárov, chovateľov, o zvieratách, o histórii, o významných osobnostiach a mnoho ďalších.

V roku 2016 bolo prihlásených 33 čitateľov, z toho 10 detí. Vzhľadom na počet obyvateľov našej obce je to dosť malý počet. Čitatelia si za rok vypožičali spolu 636 kníh, takže priemerne každý takmer 20 kníh.

V tomto roku naša obec podala projekt na zariadenie knižnice a nákup kníh z Fondu na podporu umenia.  Odsúhlasili nám iba príspevok na nákup kníh v sume 1 000 eur. Zakúpili sme 107 kníh v hodnote 1070 eur. Sú to napríklad knihy od Dominika Dána, Juraja Červenáka, Táne Keleovej – Vasilkovej, knihy pre deti aj knihy náučnej literatúry.

Knižnica je otvorená každú stredu od 15,00 do 17,00 hodiny. Zápisné na rok je 1 euro pre dospelých a 50 centov pre deti. Pozývame občanov, ktorí majú radi knihy a radi čítajú, aby si prišli vybrať a požičať knihy do Obecnej knižnice Cerová.

FPU logo4 biele na modrom