Cerová, Lieskové, Rozbehy, Korlátko

Obec tvoria pôvodne tri samostatné obce. V roku 1896 boli zlúčené obce Cerová a Lieskové a dostali jednoslovné pomenovanie Korlátko, čo znamená Korlátsky kameň.V roku 1918, po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku Československej republiky sa obec začala volať Cerová-Lieskové. V roku 1976 sa k obci pripojila obec Rozbehy a obec dostala pomenovanie Cerová. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1324, v ktorej sa uvádza názov obce Korlathkeu, v roku 1446 ako Liezko Podhrad – majetok korlátskeho panstva.

História začína v 11. storočí

V zalesnenom teréne nad obcou sa týči zrúcanina hradu Korlátko, ktorého korene siahajú až do  11. storočia. Tento kedysi mocný hrad strážil spoločne s blízkym Ostrým Kameňom dôležitú “Českú cestu”, ktorá viedla Biskárdskym priesmykom cez pohorie Malých Karpát. Túto dôležitú cestu používali kupci pri svojich cestách z Badína a Trnavy do Českých krajín. Ako napovedá názov Korlátko, jeho staviteľom, alebo jeho významnejším prvým majiteľom bol  Konrád Korlath.  Spolu s hradom Branč bol v 13. storočí majetkom rodu Abovcov.
Na začiatku 14. storočia ho vlastnil  Matúš Čák Trenčiansky,  ktorý oň prišiel po bitke s uhorským kráľom Karolom I. Robertom pri Rozhanovciach. Korlátsky hrad sa tak stal v roku 1312 kráľovským majetkom. V roku 1394 ho uhorský kráľ  Žigmund Luxemburský daroval Stiborovi zo Stiboríc. Po jeho smrti opäť pripadol uhorskej korune. V roku 1485 uhorský kráľ Matej I. Korvín predal Korlátko členovi nemeckého rytirskeho rádu Jánovi Plaknerovi.
Do roku 1700 sa v ňom vystriedalo viacero šľachtických rodov (Pongrácovci, Apponyiovci). V roku 1740 bývalo na hrade už len niekoľko panských hajdúchov, ktorí strážili väzňov v hradných pivniciach. Napriek tomu, že bol hrad zachovalý, panstvo ho opustilo a osťahovalo sa do pohodlnejších kaštieľov v Jablonici a Lieskovom.
Hrad od polovice 18. storočia pomaly pustol. Z jednotlivých stavieb sa zachovali len zvyšky obvodových múrov horného hradu a súvislejšie úseky dolného opevnenia.

Okrem zrúcaniny hradu sa zo svetských pamiatok v obci zachoval renesančno-barokový kaštieľ postavený v roku 1700. V prvej polovici 19. storočia jeho fasádu klasicisticky upravili. Ide o dvojpodlažnú stavbu so štvorcovým pôdorysom a nárožnými vežami obostavanú vysokým kamenným múrom. Kaštieľ (ktorý obklopuje park) sa v súčasnosti využíva ako charitný domov sestier Svätého kríža.

K sakrálnym pamiatkam obce patrí kostol svätého Anjela Strážcu (na obrázku), postavený v roku 1802. Základný kameň bol položený 2. októbra 1800 a už v roku 1802 bol kostol dokončený – preto sú v obci vždy v prvú októbrovú nedeľu hody. Z 19. storočia sa zachovala murovaná stavba zvonice.

Moderná história

Cerová je obec, ktorá preferuje nové, moderné a ekologické riešenia:

Prvá obec v senickom okrese, ktorá (v roku 1952) vybudovala v Rozbehoch  vodovod.
V 90-tych rokoch obec vybudovala  ekologickú skládku odpadov s kapacitou 95 000 m3. V auguste 2003 bola dokončená výstavba  prvej veternej elektrárne na Slovensku.