Oznam

Aktuality

Obecný úrad v Cerovej oznamuje, že dňa 18.10.2017, t.j. v stredu, sa nebude z technických príčin úradovať.

Oznam – poštový úrad Cerová

Aktuality

Vedúca poštového úradu v Cerovej oznamuje, že dňa 17.10.2017, t.j. zajtra, bude poštový úrad zatvorený. Dennú tlač si budete môcť zakúpiť do 8,00 hod.

Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 14.10.2017

Aktuality

V nových voľbách do samosprávy obcí boli zistené tieto výsledky :

Počet volebných obvodov :   1

Počet volebných okrskov :  2

Počet osôb zapísaných v zozname voličov :   973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :   549

Počet odovzdaných obálok :  549

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce :  546

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

1. Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát – počet platných hlasov 388

2. Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka – počet platných hlasov 158

Za starostu obce bol zvolený Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 388.

Povolenie na uzávierku cesty č. II/501 z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia

Aktuality

Vážení občania,  od 21.10.2017 /od 8,00 hod./  do 24.10.2017 /do 11,00 hod./ bude úplne uzavretá cesta č. II/501 v úseku Cerová-Jablonica z dôvodu rekonštrukcie úrovňového železničného priecestia.

Povolenie na uzávierku cesty

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk