VOĽBY do orgánov samosprávy obcí

Aktuality

Vážení občania,

v prílohe zverejňujeme Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk