Prenájom nebytových priestorov

Aktuality, Úradná tabuľa

NEBYTOVÉ   PRIESTORY   NA   PRENÁJOM

Obec Cerová poskytne do prenájmu nebytové priestory pohostinstva nachádzajúce sa v časti Cerová, s.č. 175.

Účel prenájmu :  prevádzka pohostinstva a  predaj občerstvenia

Termín podávania žiadosti o prenájom :  do 15. marca 2018   /vrátane/

Adresa doručenia žiadosti :

Obec Cerová

Cerová 104

906 33  Cerová

Bližšie informácie :  034/658 92 18

Obhliadka priestorov je možná po vzájomnej dohode.
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk