Povolenie na uzávierku cesty č. II/501 z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia

Aktuality

Vážení občania,  od 21.10.2017 /od 8,00 hod./  do 24.10.2017 /do 11,00 hod./ bude úplne uzavretá cesta č. II/501 v úseku Cerová-Jablonica z dôvodu rekonštrukcie úrovňového železničného priecestia.

Povolenie na uzávierku cesty
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk