POŠTOVÝ ÚRAD CEROVÁ – ZMENA HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Aktuality

Vážení občania,

dňom 01.07.2018 sa na poštovom úrade v Cerovej menia hodiny pre verejnosť nasledovne :

Pondelok, štvrtok, piatok :       07:00 – 12:00 hod.

Utorok :                                    07:00 – 10:00 hod.

Streda :                                    07:00 – 12:00  hod.   a  15:00 – 17:00 hod.

sobota, nedeľa :                       zatvorené
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk