OZNAM – MUDr. Olšovská, ambulancia Jablonica

Aktuality

MUDr. Anna Olšovská,PLDD ,OZS č.733, 906 32  Jablonica  oznamuje,  že   v  dňoch:

10.05.2018   -   15.5.2018 / .t.j.   štvrtok až utorok / nebude   ordinovať.

ZASTUPUJE    MUDr.  Blažeková  Klára, MUDr.  Markovičová  Monika, Poliklinika   SENICA , Sotinská ul.
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk