OZNAM – MUDr. Dederová, ambulancia pre dospelých Cerová

Aktuality

MUDr. Dederová, ambulancia pre dospelých Cerová, oznamuje svojím pacientom, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať v čase od 11.06.2018 do 16.06.2018. Zastupuje MUDr. Timeková, Jablonica.
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk