Oznámenie o zbere elektroodpadu

Hlásenie v miestnom rozhlase

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch od 21.04.2017 /piatok/ do 26.04.2017 /streda/  sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Vyradené elektrospotrebiče môžete priniesť na obecný úrad v úradných hodinách, alebo v sobotu, 22.04.2017, v čase od 9,00 hod. 11,00 hod. k obecnému úradu.

Elektrospotrebiče musia byť v kompletnom stave vrátane prívodných vodičov, chladničky vrátane kompresorov a ostatné zariadenia v ucelenom stave v akom boli zakúpené.
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk